Με βάση ένα συμβόλαιο όπου η εργασία είναι επί πληρωμή, όπου το ένα μέρος, το οποίο μπορεί να είναι μια εταιρεία, για το κέρδος, όχι-για-κερδοσκοπική εταιρεία, συνεταιρισμό ή άλλη οντότητα που είναι ο εργοδότης και η άλλη είναι οι εργαζόμενοι που δουλεύουν σε αντάλλαγμα για την πληρωμή, η οποία μπορεί να έχει τη μορφή μιας ωριαίας αμοιβής, με το κομμάτι ή ένα ετήσιο μισθό, ανάλογα με το είδος της εργασίας υπάλληλος ή τομέα που εργάζονται σε. Οι εργαζόμενοι σε ορισμένους τομείς ή τομείς μπορεί να λαμβάνουν φιλοδωρήματα, πληρωμή μπόνους ή δικαιώματα προαίρεσης μετοχών. Σε ορισμένους τύπους απασχόλησης, οι εργαζόμενοι μπορούν να λαμβάνουν παροχές επιπλέον της πληρωμής.